Category Archives: environment

frank talks about ground reality in Nepal

Unity within diversity: Our Nepal

हाम्रो नेपाल -विविधततामा एकता यस्तै छ: सबै आफुमा मिठो छौँ तर मिले झनै मिठो ! तर नमिले चाहिँ तो खाली कप जस्तो है कि कसो? :) सत्य यहि हो यो देश र देशवाशीको । Our Nepal – Unity within diversity : Yes we are all delicious alone: but much more delicious together :) Yet if […]